Ана Миленова Добрева

12.02.2020 - 12.03.2020

Описание:

ИРЕМК - Казанлък

Процедура за заемане на академичната длъжност "доцент"

Професионално направление: 5.12. Хранителни технологии

Научна специалност: „Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати“

Жури:


  1. Проф. д-р Илиана Борисова Начева
  2. Проф. д-р Марияна Недялкова Перифанова
  3. Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова
  4. Проф. д-р Димитър Георгиев Хаджикинов
  5. Доц. д-р Тодорка Вълкова Петрова
  6. Доц. д-р Милена Методиева Рускова
  7. Доц. д-р Даниела Петкова Митева

Кандидати:


Ана Миленова Добрева:


Резюмета
Ана Миленова Добрева Свали

Приноси
Ана Миленова Добрева Свали

Рецензии
Проф. д-р Илиана Борисова Начева Свали
Проф. д-р Марияна Недялкова Перифанова Свали

Становища
Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова Свали
Проф. д-р Димитър Георгиев Хаджикинов Свали
Доц. д-р Тодорка Вълкова Петрова Свали
Доц. д-р Милена Методиева Рускова Свали
Доц. д-р Даниела Петкова Митева Свали