гл. ас. д-р Маргарита Христова Дочева

16.10.2020 - 16.11.2020

Описание:

Институт по тютюна и тютюневите изделия - Марково

 

Процедура за заемане на академичната длъжност "доцент"

Професионално направление: 5.12 Хранителни технологии

Научна специалност: „Технология на биологично активните вещества” 

Жури:


  1. Проф. д-р Илиана Борисова Начева
  2. Проф. д-р Йорданка Николова Алексиева
  3. Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова
  4. Проф. д-р Николай Димитров Пенов
  5. Доц. д-р Даниела Петкова Митева
  6. Доц. д-р Милена Методиева Рускова
  7. Доц. д-р Габор Иван Живанович

Кандидати:


гл. ас. д-р Маргарита Христова Дочева:


Резюмета
гл. ас. д-р Маргарита Христова Дочева Свали

Приноси
гл. ас. д-р Маргарита Христова Дочева Свали
гл. ас. д-р Маргарита Христова Дочева Свали

Рецензии
Проф. д-р Илиана Борисова Начева Свали
Проф. д-р Йорданка Николова Алексиева Свали

Становища
Проф. дсн Гюрга Стефанова Михайлова Свали
Проф. д-р Николай Димитров Пенов Свали
Доц. д-р Даниела Петкова Митева Свали
Доц. д-р Милена Методиева Рускова Свали
Доц. д-р Габор Иван Живанович Свали