гл. ас. д-р Ивайла Недялкова Динчева

30.07.2020 - 30.08.2020

Описание:

Агробиоинститут - София

Процедура за заемане на академичната длъжност "доцент"

Професионално направление: 4.3. Биологически науки

Научна специалност:   „Биологично активни вещества” 

Жури:


  1. Проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова
  2. Проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска
  3. Проф. дн Иван Илиев Атанасов
  4. Доц. д-р Красимир Емилов Русанов
  5. Доц. д-р Анита Георгиева Тошева
  6. Доц. д-р Мирослава Константинова Жипонова
  7. Доц. д-р Милена Тихомирова Николова

Кандидати:


гл. ас. д-р Ивайла Недялкова Динчева:


Резюмета
гл. ас. д-р Ивайла Недялкова Динчева Свали

Приноси
гл. ас. д-р Ивайла Недялкова Динчева Свали

Рецензии
Проф. д-р Иванка Жечева Димитрова-Дюлгерова Свали
Доц. д-р Милена Тихомирова Николова Свали

Становища
Проф. д-р Елена Георгиева Тодоровска Свали
Проф. дн Иван Илиев Атанасов Свали
Доц. д-р Красимир Емилов Русанов Свали
Доц. д-р Анита Георгиева Тошева Свали
Доц. д-р Мирослава Константинова Жипонова Свали