Гл. ас. д-р Емил Стойчев Василев

16.09.2019 - 16.10.2019

Описание:

ИЦ - Кнежа


Процедура за заемане на академичната длъжност "ДОЦЕНТ".

Професионално направление: 6.1. Растениевъдство

Научна специалност:   “Селекция и семепроизводство на културните растения”


 

Жури:


  1. Проф. дн Дияна Лилова Светлева
  2. Проф. дсн Димитър Христов Павлов
  3. Проф. д-р Боряна Георгиева Чуркова
  4. Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова
  5. Доц. д-р Галина Красимирова Найденова
  6. Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев
  7. Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев

Кандидати:


Гл. ас. д-р Емил Стойчев Василев:


Резюмета
Гл. ас. д-р Емил Стойчев Василев Свали
Гл. ас. д-р Емил Стойчев Василев Свали

Приноси

Рецензии
Проф. дсн Димитър Христов Павлов Свали
Проф. дн Дияна Лилова Светлева Свали

Становища
Проф. д-р Боряна Георгиева Чуркова Свали
Доц. д-р Христофор Кирчев Кирчев Свали
Доц. д-р Ваня Атанасова Делибалтова Свали
Доц. д-р Галина Красимирова Найденова Свали
Доц. д-р Георги Йорданов Георгиев Свали