По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 05 – 09 юни 2023 година, д-р Елица Атанасова, Директор на Опитна станция по земеделие в Източни Родопи осъществи мобилност с цел обучение в Центъра Мас Бове до Тарагона към Института за научни...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 22 – 26 май 2023 година, доц. д-р Николай Генов от Институт по лозарство и винарство – Плевен осъществи мобилност с цел обучение в Център по изследвания в лозарството (CREA-VE), Конеляно, Итал...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 22 – 26 май 2023 година, д-р Теодора Янева от Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив осъществи мобилност с цел обучение в Институт по репродукция на животните и изследване н...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 08 – 12 май 2023 година, гл. ас. д-р Любомир Иванов от Институт по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ – Русе осъществи мобилност с цел обучение в Загребски университет, Република Хърватия...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 08 – 12 май 2023 година, гл. ас. д-р Николай Нейков от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово осъществи мобилност с цел обучение в Аграрен университет, Атина, Гърция.Д-р ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 17 – 21 април 2023 година, гл. ас. д-р Петко Младенов от Агробиоинститут – София осъществи мобилност с цел обучение в Лаборатория по клетъчна физиология на растенията към комисариата по атомна ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 08 – 12 май 2023 година, доц. д-р Дарина Димова доц. д-р Милка Димитрова-Донева от Институт по земеделие – Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по растениевъдство и зеленчук...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 13 – 17 март 2023 година, доц. д-р Николай Велков и гл. ас. д-р Катя Василева от Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив осъществиха мобилност с цел обучение в Държавен университет н...

Прочети