По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 08 – 12 май 2023 година, проф. д-р Драгомир Вълчев и проф. д-р Дарина Вълчева от Институт по земеделие-Карнобат осъществиха мобилност с цел преподаване в Университет „Гоце Делчев”, Щип, Републи...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 01 – 05 юни 2023 година, проф. д-р Тодорка Петрова и доц. д-р Живка Горанова от Институт по консервиране и качество на храните-Пловдив осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Св. св...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 29 май – 02 юни 2023 година, д-р Живко Дучев от ЦА на ССА осъществи мобилност с цел обучение в Институт по аграрна биология и биотехнологии - Национален изследователски съвет (IBBA-CNR), Милано,...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 22 – 26 май 2023 година, Пламен Томов от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София осъществи мобилност с цел обучение в университет „Александру Йоа...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 24 – 28 април 2023 година, доц. д-р Галина Дякова и Димо Недялков от ИЗС „Образцов чифлик” – Русе и доц. д-р Татяна Йончева и доц. д-р Нели Проданова-Маринова от Институт по лозарство и винарс...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 17 – 21 април 2023 година, доц. д-р Гергана Кунчева от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София осъществи мобилност с цел обучение в Институт по ...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 22 – 26 май 2023 година, доц. д-р Петя Иванова от Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив осъществи мобилност с цел обучение в Университет Намък Кемал, Аграрен факултет, Текирд...

Прочети

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 22 – 26 май 2023 година, доц. д-р Ралица Балканска от Институт по животновъдни науки – Костинброд осъществи мобилност с цел обучение в Институт по молекулярна биология към словашката академия н...

Прочети