В периода 13-17.05 2019г. проф. д-р Петя Славова, доц. д-р Надя Минчева, гл. ас. д-р Георги Калайджиев и ас. Станимира Славова от Земеделски институт- Стара Загора се обучаваха по програма „Еразъм+“ в Институт по животновъдни науки, Прага, Чехия. По ...

Прочети

В периода 07-13.05.2019 г. доц. д-р Татяна Иванова и д-р Радена Ненова от Земеделски институт – Шумен осъществиха мобилност по програма „Еразъм+“ в Центъра за животновъдство и аквакултури в Монтеротондо, Рим, Италия. По време на престоя си в Италия,...

Прочети

В периода 24-28.06 2019г. ас. д-р Тошка Попова, гл. ас. д-р Николай Дюлгеров, ас. Веселина Добрева и доц. д-р Боряна Дюлгерова от Институт по земеделие- Карнобат се обучаваха по програма „Еразъм+“ в Аграрния факултет на университета в Анкара, Републи...

Прочети

В периода 03-07.05.2019 г. ас. Михаела Михайлова от Институт по аграрна икономика – София се обучава по програма „Еразъм+“ в Институт по аграрна икономика – Будапеща.Ас. Михайлова беше запозната от д-р Норберт Потори с историята, структурата и изсле...

Прочети

В периода 21-25.06 2019г. доц. д-р Станимир Енчев, доц. д-р Веселин Дочев, доц. д-р Геновева Стайкова от Земеделски институт – Шумен и ст. експерт Диана Тодорова от ИПЗЖ-Троян се обучаваха по програма „Еразъм+“ в Agricultural Research Ltd., Троубско,...

Прочети

В периода 17-21.06 2019г. доц. д-р Дарина Димова и доц. д-р Милка Димитрова-Донева от Институт по земеделие- Карнобат се обучаваха по програма „Еразъм+“ в Научния център по селекция на растенията към Тракийски университет - Одрин, Република Турция. В...

Прочети

В периода 19-23.08 2019г. гл. ас. д-р Гергана Кунчева от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“се обучава по програма „Еразъм+“ в Хелзинкския университет, Финландия. Д-р Кунчева бе приета от доц. Мари Пихлати...

Прочети

В периода 17-21.06 2019г. ас. Галин Гинчев, ас. Гергана Иванова-Ковачева, Невин Марям, Димчо Недялков от ИЗС „Образцов чифлик“ - Русе се обучаваха по програма „Еразъм+“ в университета Улудаг, гр. Бурса, Република Турция. Мобилността започна със срещ...

Прочети