По Договор No 2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 11 – 15 октомври 2021 година, асистент Петър Николов от ИЗС „Образцов чифлик” - Русе осъществи мобилност с цел обучение в Тракийски университет, Одрин, Република Турция.В Катедрата по Генетика и био...

Прочети

По Договор№2020-1-BG-01-KA103-078128, в периода 05 – 09 октомври 2021 година, доц. д-р Йорданка Илиева, доц. д-р Станимир Енчев и д-р Радена Ненова от Земеделски институт – Шумен осъществиха мобилност с цел преподаване, а Кристиан Крумов с цел обуче...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 20– 24 септември 2021 година проф. д-р Драгомир Вълчев, проф. д-р Дарина Вълчева и ас. Веселина Добрева от Институт по земеделие - Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в Университет Дюздже, Р...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 21– 25 септември 2021 година доц. д-р Иван Боевски и гл. ас. д-р Ангел Саров от Институт по аграрна икономика осъществиха мобилност с цел обучение в Университет Хумболт, Берлин, Германия. На среща с п...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 20– 24 септември 2021 година доц. д-р Ваня Иванова от Добруджански Земеделски институт, Генерал Тошево осъществи мобилност с цел обучение в Лаборатория по Растителна патология Аграрен Университет на А...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 19 – 25 септември 2021 година гл. ас. д-р Десислава Тодорова, гл. ас. д-р Симеон Крумов и гл. ас. д-р Вилина Петрова от Институт по земеделие – Кюстендил осъществиха мобилност с цел обучение в Универс...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 05– 11 септември 2021 година проф. д-р Михо Михов от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ - София осъществи мобилност с цел обучение в Университета по природни науки,Люблин, Полша. Проф. Михов се срещна с ръковод...

Прочети

По Договор No 2019-1-BG01-KA103-061642, в периода 23– 27 август 2021 година гл. ас. д-р Елица Атанасова от Опитна станция по земеделие в Източни Родопи осъществи мобилност с цел обучение в Университета в Перуджа, Италия. Д-р Атанасова посети опитното...

Прочети