По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 25 – 29 март 2024 година, гл. експерт Атанаска Лапарева от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово осъществи мобилност с цел обучение в Кипърски университет по технологии...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 18 – 22 март 2024 година, проф. д-р Дарина Вълчева, проф. д-р Драгомир Вълчев и ас. Веселина Добрева от Институт по земеделие – Карнобат осъществиха мобилност с цел обучение в Агрономическия ф...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 15 – 19 март 2024 година, доц. д-р Соня Донева, доц. д-р Нина Ненова и доц. д-р Даниела Янева от Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево осъществиха мобилност с цел обучение в Универ...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 11 – 15 март 2024 година, проф. д-р Нася Томлекова и гл. ас. д-р Сибел Азиз от Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Св. св. Кир...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 11 – 15 март 2024 година, доц. д-р Катя Узунджалиева и доц. д-р Веселина Машева от Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово осъществиха мобилност с цел обучение в Аграрен у...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 11 – 15 март 2024 година, Естел Димитрова и Кристина Костадинова от ЦА на ССА осъществиха мобилност с цел обучение в Институт по аграрна икономика и продоволствие - Национален изследователски ...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 11 – 15 март 2024 година, гл. ас. д-р Зорница Петрова и ст. експерт Калина Илиева от Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево осъществиха мобилност с цел обучение във Факултет по земе...

Прочети

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 04 – 08 март 2024 година, д-р Пламен Томов от Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ – София осъществи мобилност с цел обучение във Федерален технолог...

Прочети