img

Еразъм+ мобилност в Университет „Св. св. Кирил и Методий”, Скопие

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 01 – 05 юни 2023 година,  проф. д-р Тодорка Петрова и доц. д-р Живка Горанова от Институт по консервиране и качество на храните-Пловдив осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Св. св. Кирил и Методий”, Факултет по селскостопански науки и храни, Скопие, Република Северна Македония.

Ръководството на факултета представи пред гостите от България историята, структурата и основните дейности на учебното заведение. Българските учени се запознаха с дейността на лабораториите към Факултета по селскостопански науки и храни и посетиха  винарските изби Шато Сопот и Тиквеш.  Беше посетена и местната компания КИМ, произвеждаща доматен кетчуп, майонеза, доматен сок, сос тартар, мармалади, сокове, студен чай, където учените от ИККХ-Пловдив се запознаха с новите здравословни продукти от асортимента на компанията, сред които и традиционен петмез от гроздов сок.   

Обсъден бе и проект на Договор за сътрудничество между Факултета по аграрни науки и храни към Университет „Св.св. Кирил и Методий“, Скопие и Институт по консервиране и качество на храните - Пловдив.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.