img

Еразъм+ мобилност в Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина – Букурещ

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 11 – 15 декември 2023 година, доц. д-р Ирена Голубинова и доц. д-р Пламен Серафимов от Институт по декоративни и лечебни растения - София осъществиха мобилност с цел обучение в Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина – Букурещ, Румъния.

Българските учени се запознаха с направленията на работа в различните факултети и  организацията на научноизследователската работа. В лабораторния комплекс на университета беше наблюдавана апаратурата и дискутиран въпросът за приложение на ултразвукова вана като метод за екстракция на растителна биомаса. Бяха представени и изследвания в областта на опазване на околната среда, възстановяване на замърсени територии чрез използване на специфични, устойчиви растителни видове.

При посещение на оранжерийния комплекс бяха наблюдавани системи за хоризонтално и вертикално хидропонно отглеждане и отглежданите растителни видове. В Катедра „Биотехнологии“ бяха обсъдени възможностите за приложение на някои от най-често използваните биотехнологични методи за размножаване на ценни декоративни видове. Бяха обсъдени и възможности за сътрудничество и участие във форуми, организирани от двете институции. 


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.