img

Еразъм+ мобилност в Университет „Гоце Делчев”, Щип

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 08 – 12 май 2023 година,  проф. д-р Драгомир Вълчев и проф. д-р Дарина Вълчева от Институт по земеделие-Карнобат осъществиха мобилност с цел преподаване в Университет „Гоце Делчев”, Щип, Република Северна Македония.

Двамата учени от Институт по земеделие-Карнобат проведоха лекционен курс на студенти от Земеделския факултет към университета по теми от дисциплината „Селекция и семепроизводство на културните растения“. По време на мобилността гостите от България посетиха семепроизводната фирма „Агро Нела“, където студентите провеждат част от практическите си занимания и опитното поле на Земеделския факултет.

На среща с екипа на факултета бяха обсъдени възможностите студенти и преподаватели да посетят открития ден на Институт по земеделие-Карнобат и бе получена покана за написване на съвместна книга на тема производство на безопасни храни.