img

Еразъм+ мобилност в Университет „Чукурова“, Адана

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 04 – 08 март 2024 година, ас. д-р Димитринка Крушева и доц. д р Надежда Палова от Научен център по  земеделие – Средец осъществиха мобилност с цел обучение в Университет „Чукурова“, Адана, Република Турция.

В катедрите по растениевъдство и животновъдство бяха обсъдени методиката на работа в биологичното производство, биотехнологиите и качеството на земеделската продукция. Домакините запознаха българските си колеги с завършили и настоящи проекти по които работят. В лабораторния комплекс беше представена наличната апаратура и техника и проведена дискусия по различните методики за оценка и анализи. При посещение на опитните полета за научно-приложни изследвания и животновъдните ферми на университета домакин, бяха споделени добри практики в областта на говедовъдството, овцевъдството, зайцевъдството, пчеларството, птицевъдството. На заключителната среща бяха проведени дискусии относно използването на дигитализацията за повишаване конкурентноспособността при биопроизводството.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.