img

Еразъм+ мобилност в Неаполски университет „Федерико II“

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 27 ноември – 01 декември 2023 година, доц. д-р Емил Василев и проф. д-р Вилиана Василева от Институт по царевицата - Кнежа осъществиха мобилност с цел обучение в Неаполски университет „Федерико II“, Неапол, Италия.

Проф. д-р Джанлука Карузо представи на българските учени  историята на университета домакин и дейността на Факултета по селскостопански науки. На среща с изследователския екип, гостите от Кнежа се запознаха с научните направления, по които се работи. провежданите изследвания, насочени към устойчиво земеделие, дигитализация на земеделието и използване на авангардни биотехнологии.  Бяха посетени лабораториите, в които се провеждат упражнения и библиотеката на факултета .

Учените от България се информираха за политиката на международно сътрудничество на Неаполския университет и участието му в различни международни програми.   Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество, провеждане на съвместни експерименти,  и обменени идеи, свързани със селекцията и технологията на отглеждане на различни култури.  Бяха дискутирани и възможностите за споделени кандидатствания по международни програми и проекти.    


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.