img

Еразъм+ мобилност в Институт по репродукция на животните и изследване на храните, към Полската академия на науките, Олщин

 По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 22 – 26 май 2023 година,  д-р Теодора Янева от Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив осъществи мобилност с цел обучение в  Институт по репродукция на животните и изследване на храните, към Полската академия на науките, Олщин, Полша.

По време на мобилността д-р Янева се запозна с методи за определяне на фенолни съединения на мас спектрометър и прилагане на оптимизирани методи за идентифициране и измерване на биологично активни компоненти в хранителна матрица от вакуумизпарени и лиофилизирани метанолни екстракти, както и от лиофилизирана биомаса от Български мутантни линии фасул. 


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.