img

Еразъм+ мобилност в Институт по полски и зеленчукови култури, Нови Сад

По Договор № 2022-1-BG01-KA131-HED-000055751, в периода 08 – 12 април 2024 година, ас. Севдалина Нинова от Институт по фуражни култури – Плевен осъществи мобилност с цел обучение в Институт по полски и зеленчукови култури, гр. Нови Сад, Република Сърбия.

В секция Фуражни култури асистент Нинова се запозна с колегите и с дейността на лабораторията за бързо размножаване на култури. В биотехнологичната лаборатория беше наблюдавана спектрофотометрия на зърна соя.  Асистент Нинова посети и лабораторията за контрол качеството на семената където се запозна с извършваните анализи.

Бяха посетени отделите  „Слънчоглед“, „Зеленчукови и алтернативни култури“, „Царевица“, „Житни култури“ като във всеки отдел българския учен се запозна с провежданите изследвания и използваната апаратура и технологии. Мобилността завърши с посещение на база за изпитване на сортове от алтернативни култури.  


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.