img

Еразъм+ мобилност в Институт по аграрна биология и биотехнологии - Национален изследователски съвет, Милано

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 29 май – 02 юни 2023 година, д-р Живко Дучев от ЦА на ССА осъществи мобилност с цел обучение в Институт по аграрна биология и биотехнологии - Национален изследователски съвет (IBBA-CNR), Милано, Италия

 Д-р Дучев се запозна с проектите, по които работи групата на д-р Алесандра Стела, използваната ИТ инфраструктурата, организацията на работните процеси и опита на  домакините в оптимизацията на разходите.  На среща с директора на института – проф. Алдо Чериоти бяха представени структурата и дейността на двете организации и обсъдени възможностите за бъдещо сътрудничество и съвместни проекти.

По време на мобилността  беше посетена генбанката „Giuseppe Rognoni“, съхраняваща замразен репродуктивен материал от селскостопански животни и новия кампус на ветеринарния факултет на Миланския университет. В експерименталната ферма към Католическия университет в Пиаченца д-р Дучев се запозна с автоматизацията на фермата и събирането  и обработката на данни от различни датчици и системи.

В резултат на мобилността бе отправено предложение за включване на учени от ССА в COST акция.  

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.