img

Еразъм+ мобилност в Държавен университет на Северна Каролина, Райли

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 13 – 17 март 2023 година,  доц. д-р Николай Велков и гл. ас. д-р Катя Василева от Институт по зеленчукови култури „Марица“ – Пловдив осъществиха мобилност с цел обучение в Държавен университет на Северна КаролинаРайлиСъединени американски щати.

Българските учени посетиха лабораторията по фитопатология и новопостроения оранжериен комплекс, където се извършват изкуствени заразявания на растения с причинители на мана и брашнеста мана, тестване на продукти за контрол на болестите и генетични проучвания. В отдела по микроразмножаване и съхранение те се запознаха с техники за вземане на връхна меристема от сладък картоф, както и с микроразмножаване на дребноплодни култури  с цел превенция на вирусни болести. 

Във факултета по ентомология и фитопатология проф. Carolyn Young запозна гостите от България със своята дейност в областта на на гъбните ендорфити, предавани от семената и тяхното въздействие върху системите за култури, отглеждани за фураж. Бяха посетени опитните полета на университета, част от които са заразени с почвени патогени за тестване на устойчиви генотипове. 

По време на мобилността българските учени се запознаха с изследванията на редица учени от университета домаки. С проф. Jose Cisneros, отговарящ за научното сътрудничество, бяха разисквани идеи за бъдещи проекти.

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.