img

Еразъм+ мобилност в Association Agricole Franco-Bulgare, Франция

По Договор № 2021-1-BG01-KA131-HED-000003303, в периода 14 – 1май 2023 година, д-р Радена Ненова и доц. д-р Станимир Енчев от Земеделски институт – Шумен осъществиха мобилност с цел обучение в Association Agricole Franco-Bulgare, Франция.

По време на мобилността българските учени се запознаха с дейността на приемащата организация и връзките ѝ с институти, университети и ферми на територията на Франция. С представители на организации за свиневъдство, говедовъдство и фуражопроизводство бяха обсъдени предизвикателствата, свързани със здравето на животните и безопасността на храните и обменен опит за намаляване употребата на антимикробни средства. 

Гостите от България бяха запознати с различни методи и подходи при отглеждането на фуражни култури и използването на растителните генетични ресурси и дискутираха с домакините потенциално бъдещо сътрудничество за изпитване на различни биологично активни вещества от растителен произход в дажбите върху здравословното състояние на животните.


Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.