Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 15.02.2019 г.

15.02.2019 - 06.03.2019

ПРЕДМЕТ:"Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на автоматизирана работна станция за накапване на реакционни смеси за нуждите на Селскостопанска ака...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 28.02.2019 г.

28.02.2019 - 08.03.2019

ПРЕДМЕТ:"Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Селскостопанска академия.". ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Селскостопанска Академия, с адрес:1373 гр. София, ул. Сух...

Прегледай