ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 20.08.2019 г.

20.08.2019 - 07.05.2021

ПРЕДМЕТ:Доставка на научна апаратура - ултразвукови скенери, микроскопи и водна баня, за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, в...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 20.08.2019 г.

20.08.2019 - 30.08.2019

Доставка на Лабораторни приспособления и консумативи за извършване на анализи за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, за изпълнен...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 13.12.2018 г.

13.12.2018 - 09.01.2019

ПРЕДМЕТ:ОРГАНИЗИРАНЕ И ПОВЕЖДАНЕ НА ДЕНОНОЩНА ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА И ОХРАНА ЧРЕЗ СОТ НА СГРАДИТЕ И РАЙОНА НА ЦЕНТРАЛНА АДМИНИСТРАЦИЯНА СЕЛСКОСТОПАНСКА АК...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 15.02.2019 г.

15.02.2019 - 06.03.2019

ПРЕДМЕТ:"Доставка, монтаж, настройка и поддръжка на автоматизирана работна станция за накапване на реакционни смеси за нуждите на Селскостопанска ака...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 28.02.2019 г.

28.02.2019 - 08.03.2019

ПРЕДМЕТ:"Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Селскостопанска академия.". ВЪЗЛОЖИТЕЛ:Селскостопанска Академия, с адрес:1373 гр. София, ул. Сух...

Прегледай