ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 09.06.2020 г.

09.06.2020 - 30.06.2020

ПРЕДМЕТ: „Доставка на препарати и консумативи, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национа...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 02.06.2020 г.

02.06.2020 - 02.08.2020

ПРЕДМЕТ: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на научна апаратура и мерителни пособия за лабораторна работа за нужди...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 25.03.2020 г.

25.03.2020 - 15.04.2020

ПРЕДМЕТ: „Доставка чрез закупуване на компютри и офис техника за нуждите на Селскостопанска академия“ с 5 обособени позиции:Обособена позиция № 1 – Н...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 07.11.2019 г.

07.11.2019 - 07.05.2021

Документация по чл.20, ал.3 оп ЗОП - „Доставка на монитори за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проект...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 18.09.2019 г.

18.09.2019 - 07.05.2021

ПРЕДМЕТ: „Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Нацио...

Прегледай

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 09.09.2019 г.

09.09.2019 - 07.05.2021

ПРЕДМЕТ: „Доставка на научна апаратура, лабораторни консумативи и пособия за лабораторна работа, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска а...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 29.08.2019 г.

29.08.2019 - 07.05.2021

Доставка на компютърна и офис техника за нуждите на специализираните поделенията на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проект: Национал...

Прегледай

Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 26.08.2019 г.

26.08.2019 - 05.09.2019

„Доставка на Лабораторни консумативи, стъклария, китове и химикали, за нуждите на поделенията на Селскостопанска академия София, за изпълнение на прое...

Прегледай