ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 25.03.2020 г.

Начална дата: 25.03.2020   Крайна дата: 15.04.2020   Дата на публикуване: 25.03.2020   Статус: Прекратена   РОП номер 968081

Описание:

ПРЕДМЕТ: „Доставка чрез закупуване  на компютри и офис техника за нуждите на Селскостопанска академия“ с 5 обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Настолни компютри и монитори; Обособена позиция № 2 – Преносими компютри; Обособена позиция № 3 – Принтери и скенери; Обособена позиция № 4 – Външен твърд диск; Обособена позиция №5 -  Копирна машина A3

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Селскостопанска Академия, с адрес:1373 гр. София, ул. Суходолска, №30, тел.: 02 812 75 05, факс: 02 812 75 15, е-mail: ssa@agriacad.bg


Файлове:


Име Timestamp
Решение 25.03.2020 14:18 Свали
Обявление 25.03.2020 14:19 Свали
ЕЕДОП 25.03.2020 14:19 Свали
Документация 25.03.2020 14:20 Свали
Разяснение 07.04.2020 13:26 Свали
Съобщение 09.04.2020 12:14 Свали
Решение за прекратяване 23.06.2020 15:24 Свали
Обявление за прекратяване 24.06.2020 13:12 Свали