ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 09.06.2020 г.

Начална дата: 09.06.2020   Крайна дата: 30.06.2020   Дата на публикуване: 09.06.2020   Статус: Активна   РОП номер 981494

Описание:

ПРЕДМЕТ: „Доставка на препарати и консумативи, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми: „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката,  по 5 обособени позиции.


Файлове:


Име Timestamp
Обявление 09.06.2020 15:30 Свали
Решение 09.06.2020 15:30 Свали
Документация 09.06.2020 15:30 Свали
Технически спецификации 09.06.2020 15:30 Свали
Описание 09.06.2020 15:30 Свали
Методика на оценяването 09.06.2020 15:30 Свали
Образци към обява 09.06.2020 15:30 Свали
Проект на договор 09.06.2020 15:30 Свали
Протокол №1 08.07.2020 15:56 Свали
Съобщение за отваряне на ценовите предложения 08.07.2020 15:56 Свали
Протокол №2 27.07.2020 14:25 Свали
Доклад 27.07.2020 14:25 Свали
Решение за прекратяване 27.07.2020 14:25 Свали
Договор 31.08.2020 14:13 Свали