ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 03.06.2021 г.

Начална дата: 03.06.2021   Крайна дата: 16.05.2022   Дата на публикуване: 03.06.2021   Статус: Изтекла   РОП номер

Описание:

„Доставка на лабораторно оборудване, лабораторни пипети и принадлежности, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката, с 9 обособени позиции”.

https://app.eop.bg/today/140616


Файлове:


Име Timestamp