Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 25.11.2020 г.

Начална дата: 25.11.2020   Крайна дата: 02.06.2023   Дата на публикуване: 25.11.2020   Статус: Изтекла   РОП номер

Описание:

Предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА НАУЧНА АПАРАТУРА ЗА ЛАБОРАТОРНА РАБОТА ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ, С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

https://app.eop.bg/today/95169


Файлове:


Име Timestamp