Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 19.11.2020 г.

Начална дата: 19.11.2020   Крайна дата: 24.11.2020   Дата на публикуване: 19.11.2020   Статус: Прекратена   РОП номер

Описание:

Предмет: "ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА НАУЧНА АПАРАТУРА ЗА ЛАБОРАТОРНА РАБОТА ЗА НУЖДИТЕ НА СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ СОФИЯ, С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

https://app.eop.bg/today/93834


Файлове:


Име Timestamp