Обществена поръчка по чл.20, ал.3 от ЗОП, 02.06.2020 г.

Начална дата: 02.06.2020   Крайна дата: 02.08.2020   Дата на публикуване: 02.06.2020   Статус: Активна   РОП номер

Описание:

ПРЕДМЕТ:  „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация  и гаранционна поддръжка на  научна апаратура и мерителни пособия за лабораторна работа за нуждите на структурни звена на селскостопанска академия софия, с девет обособени позиции„


Файлове:


Име Timestamp
Информация към обява 02.06.2020 14:13 Свали
Документация 02.06.2020 14:14 Свали
Техническа спецификация 02.06.2020 14:14 Свали
Образци към обява 02.06.2020 14:18 Свали
Проект на договор 02.06.2020 14:18 Свали
Обява 02.06.2020 14:18 Свали
Информация за удължаване на срока 16.06.2020 10:53 Свали
Протокол №1 01.07.2020 14:07 Свали
Съобщение за прекратяване събиране на оферти по обособени позиции 03.07.2020 12:20 Свали
Договор ОП1 28.07.2020 10:36 Свали
Договор ОП5 28.07.2020 10:36 Свали