ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ „ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА“ - 19.08.2020

Начална дата: 19.08.2020   Крайна дата: 16.05.2022   Дата на публикуване: 19.08.2020   Статус: Изтекла   РОП номер

Описание:

ПРЕДМЕТ: „Доставка на китове и консумативи за ДНК анализи, за нуждите на структурните звена на Селскостопанска академия София, за изпълнение на проекти по Национални научни програми: „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот” и „Опазване на околната среда и намаляване риска от неблагоприятни явления и природни бедствия” на Министерство на образованието и науката 

https://app.eop.bg/today/72358


Файлове:


Име Timestamp