15.03.2012

  - в Института по Земеделие – Кюстендил, ще се проведе семинар по растителна защита на овощните видове. Той ще започне в 10.30 и ще се проведе в института. Програмите на семинарите може да намерите в прикачените файлове.

Прочети
12.03.2012

АГРА 2012 МЕЖДУНАРОДНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ИЗЛОЖБА 1.ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА ИНОВАЦИИ Раздел „Машини, инвентар и технологии за растениевъдството” Експонат: Технология за ефективно и устойчиво производство на ябълкова продукция Производител: Инсти...

Прочети
22.02.2012

Събитието, в което взеха участие повече от 150 земеделски производители, стопани и ръководители на местни институции от цялата страна, а също и производители от Сърбия и Македония, бе уважено от  доц. д-р Маргарита Николова – научен секретар на С...

Прочети
08.02.2012

  Бизнесмените от Йордания проявиха интерес към инвестиции в закупуване и обработване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за производството на зърнено-житни култури. Обсъдени бяха възможностите за производство на семена и елитни разплодн...

Прочети
03.02.2012

Българската делегация се срещна с вицепрезидента на РАССН и председателя на Сибирското отделение акад. А. Донченко, със заместник-председателя – акад. Кашеваров и главния научен секретар – проф. Каличкин. Беше обсъден ходът на разработване на съвме...

Прочети
30.01.2012

- в Пазарджик на 3 февруари - гл. ас. Благой Андонов от Института по растителни генетични ресурси – Садово;- в Плевен на 6 февруари - доц. д-р Маргарита Нанкова - агрохимик в Добруджанския земеделски институт – Генерал Тошево. Наред с практическит...

Прочети
13.01.2012

Бяха обсъдени възможностите за съвместна работа в областта на най-новите европейски практики и технологии в аграрния сектор между учени от ССА и водещи палестински университети, а също и за обучение на докторанти от Палестина в акредитирани институ...

Прочети
11.01.2012

В заседанието на Върховния административен съд на 01.12.2009 г. процесуалният представител на Министерството на земеделието и храните представя писмо от министър Мирослав Найденов, с което на основание чл. 156, ал. 1 от Административно процесуалния...

Прочети