04.10.2011

  След трите презентации земеделските производители имаха възможност да проведат индивидуални консултации с тримата научни работници от ССА и с експертите от областния офис на НССЗ в гр.Стара Загора. {backbutton}

Прочети
31.08.2011

Селскостопанска академия (ААН) е академична структура, която извършва научни изследвания, експертизи и анализи за аграрния сектор, а наред с това и образователна дейност. В ССА (ААН) образованието си продължават както специализанти, магистри и докт...

Прочети