08.11.2011

  № ПСЗ Конкурс за акад. длъжност Научна специалност 1 ДЗИ- Ген.Тошево професор Селекция и семепроизводство на културните растения 2 ДЗИ- Ген. Тошево професор Агрохимия ...

Прочети
08.11.2011

Участниците ще могат да зададат въпроси и към експертите от областния офис на Моля, заповядайте на празника и на семинара, където ще получите отговор на своите въпроси, свързени с предоставяните от офиса услуги и с възможностите за подпомагане по П...

Прочети
04.11.2011

  Организатор на изложението е Съюзът на изобретателите в България, в сътрудничество и с финансовата подкрепа на Федерация на научно-техническите съюзи в България, Фондация “ЕВРИКА”, в партньорство с Патентно ведомство на Р. България, Euraxess Бъл...

Прочети
31.10.2011

  Проектите, кандидатстващи за финансиране трябва да бъдат в една или повече от следните 4 тематични области: Екология – лесовъдство, селско стопанство, управление на земята, отпадъци Социални науки – социална и човешка неравнопоставеност, рег...

Прочети
24.10.2011

Празник е за нас, които работим, за да я има българската земеделска наука. Професионалният ни ден става на пет години, а българската аграрна наука през следващата година ще отбележи 13 десетилетия. Отброяването на дните и годините ще бъде формално,...

Прочети
21.10.2011

Колективите на посетените институти изразиха очакванията си реформирането на Академията да позволи положителното развитие на научно-приложната и стопанската дейност. Предложените промени, публикувани и на сайта на ССА, предвиждат: създаване на усло...

Прочети
18.10.2011

  Кратка презентация за дейността ССА представиха доц. д-р Георги Костов - Председател и доц. д-р Маргарита Николова - Гл.научен секретар. Доц. д-р Георги Костов запозна научните работници от РАСГН с актуалните приоритети на ССА, свързани с бъдещи...

Прочети
09.10.2011

  ССА и НССЗ ще осъществяват съвместни действия за трансфер и приложение на научните и практическите достижения в областта на земеделието, както и за организирането и провеждането на съвместни мероприятия, като семинари, консултантски дни, открити...

Прочети