06.06.2012

    За всички тези исторически събития разказа в своето слово проф. д.с.н. Лилия Кръстева - директор на Института по растителни генетични ресурси „К. Малков” в Садово.С празнични поздравителни адреси участниците в честването бяха уважени от Пре...

Прочети
04.06.2012

Институтът по розата е единствен по рода си в Европейски съюз, има 100- годишна история и продължава своето развитие в помощ на етеричномасленото производство в България. Осъществява непрекъсната връзка с фермерите и производителите на маслодайна р...

Прочети
31.05.2012

  Предварителен бюджет на конкурса: 21 000 000 лв. Предварителен бюджет на конкурса за 2012 г.: 14 800 000 лв. Продължителност Обявяване на конкурса: май 2012 г. Краен срок за подаване на проектните предложения: четиридесет и шест календарни д...

Прочети
28.05.2012

  Програма - 30.05.2012 10.00 – 10.10 ч. Регистрация на участниците10.10 – 10.15 ч. Откриване10.15 – 11.00 ч. Използване на фуражните култури при храненето на преживниживотни, лектор доц., дсн Атанас Кирилов - Институт по фуражните култури, гр. П...

Прочети
20.05.2012

Академията бе представена от Националния земеделски музей с експозиция за Овцевъдството в България. Института по планинско земеделие и животновъдство - Троян, който показа мобилна инсталация за доене и съхраняваните в Института породи овце порода Ц...

Прочети
10.05.2012

Д-р С. Машева, директор на ИЗК”Марица”, представи основните източници на финансиране на института. Тя подчерта, че основният принос за повишаване нивото на материално-техническата база и на експертизата на изследователския персонал на Института се ...

Прочети
02.04.2012

  Ръководителите на двете академии подписаха Протокол за проведените разговори и съставиха Работна програма за научно-техническо сътрудничество за периода 2012-2015 година.РАСГН е основният румънски партньор на Селскостопанската академия. Отношени...

Прочети