20.11.2012

  За едно домакинство през зимата за огрев са нужни около 10 кубика дърва. Това означава, че при 90 хиляди тона биомаса, 9 хил. семейства ще могат да ползват за огрев брикети от тютюневи стебла, обясни доц. Бозуков. Друг много ценен, но неизползв...

Прочети
16.11.2012

  В Института по овощарство се съхранява уникален генофонд, който наброява над 1700 образци от 13 овощни култури, които спадат към 27 ботанически вида, съобщи проф. Живондов. Сред тях най-много са сортовете с ябълки - над 800. Крушите са 230, слив...

Прочети
14.11.2012

Утре, 15 ноември /четвъртък/, с Национална научна конференция ще бъде отбелязан 60 годишния юбилей на Института по овощарство в Пловдив. Колеги, заповядайте на форума, който ще започне в 10 ч. на 15 ноември /четвъртък/ в Парк - хотел „Санкт Петербур...

Прочети
13.11.2012

  Института по растителни и генетични ресурси в Садово получи „Гранд при” за селекцията на ранозрелия ориз сорт „Вики”. Чрез него се решава един основен проблем на сортовете ориз създадени до сега в България. Най-важното му иновативно предимство е...

Прочети
08.11.2012

  Председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Петър Славейков поздрави ръководството и научния колектив на Института по изследване и развитие на храните с юбилея. В приветственото си слово той подчерта, че извървеният път във времето, беля...

Прочети
07.11.2012

По време на форума ще бъдат дискутирани стратегическите насоки за развитие на научните изследвания в областта на хранителната индустрия – био и нанотехнологиите, здравословните храни, екологосъобразните и енергоспестяващи производства.   Колеги, ...

Прочети
01.11.2012

Уважаеми колеги, Скъпи деятели на непреходната мисия за утвърждаване на българската наука, образоване, култура и бит, приемете както от мое име, така и името на цялото ръководство на Селскостопанска академия най-сърдечни поздрави по повод днешния св...

Прочети
30.10.2012

В изпълнение на Заповед № РД–07-247/30.10.2012 г. на Председателя на ССА., във връзка с неточности в Процедурните правила за провеждане на конкурси за директори в структурните звена в системата на ССА, приети от Управителния съвет на ССА, на основани...

Прочети