24.10.2023

В Института по животновъдни науки (ИЖН) – Костинброд към Селскостопанска академия, се проведе съвместна работна среща между ръководството и учени от Института, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и представители на Кит...

Прочети
24.10.2023

По решение на Президиума на Академията на селскостопанските науки (днес Селскостопанска академия) вместо издаваните известия на отделните научни институти и опитни станции, от началото на 1964 г. Академията започва издаването на серии от научни спис...

Прочети
23.10.2023

На 04.09.2023 г. група от 25 земеделци от Р. Естония посетиха Институтът по планинско животновъдство земеделие – гр. Троян, който е част от Селскостопанска академия.Целта на посещението бе запознаване с българския опит в областта на овощарството и фу...

Прочети
23.10.2023

Петима учени от Института по животновъдни науки - Костинброд взеха участие в международен симпозиум, организиран от Института по животновъдство – Земун (14th International Symposium “Modern Trends in Livestock Production”, Belgrade, Serbia) съгласно ...

Прочети
20.10.2023

ИЗВЪРШЕНИ ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – ШУМЕН ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ ПРСР 2014-2020Частична модернизация на съществуващ животновъден обект за производство и угояване на...

Прочети
20.10.2023

Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт"предоставя ежегодно 5-9 стипендии забългарски учени и изследователи, сдокторска степен, във всички области напознанието (с изключение на клиничнамедицина), които в рамките на 3-5 месецада п...

Прочети
19.10.2023

По покана на Ръководството на Научно-практически институт по биотехнологии в животновъдството и ветеринарната медицина, Максимовка, Р. Молдова, учени от Института по планинско животновъдство и земеделие-Троян, към Селскостопанска академия, взеха учас...

Прочети