02.02.2021

В Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“ (ИПАЗР), който е в структурата на Селскостопанска академия, са проведени изследвания по проект Water Reuse STREPF-P6-2003INCO-Russia+NIS-1. PL 516731. Като резултат е ...

Прочети
27.01.2021

Онлайн информационен семинар „Рискове за пчелите свързани с растителното здраве. Насоки за работа с Електронната платформа за оповестяване на растителнозащитните дейности на БАБХ”На 28 януари 2021 г. (четвъртък) от 15:00 часа Национална служба за съв...

Прочети
15.01.2021

IN MEMORIAM Напусна ни доц. д-р Иван Салджиев – ерудиран учен, изследовател и успешен ръководител.На 15.01.2021 г. на 69 години почина доц. д-р Иван Салджиев - ерудиран учен, изследовател и успешен ръководител.Иван Салджиев е роден в гр. Чирпан през ...

Прочети
18.12.2020

На 17 декември 2020 година Селскостопанска академия организира виртуална кръгла маса на тема „Стратегически изследвания и иновации в биоикономиката на България: възможности и предизвикателства”. Срещата бе част от Инициативата БИОИЙСТ и проект „Засил...

Прочети
18.12.2020

Алтернативни, биологични методи за борба с основните неприятели по костилковите овощни видове представи на 15 декември т.г. проф. д-р Христина Кутинкова от Институт по овощарство – Пловдив в рамките на онлайн семинар. Съвместната инициатива организир...

Прочети
16.12.2020

Днес, 16.12.2020 г., Селскостопанска академия и Монголската Академия за аграрни науки подписаха Меморандум за разбирателство.Страните бяха представлявани от проф. д-р инж. Мартин Банов – Председател, проф. д-р Елена Тодоровска – Главен научен секрета...

Прочети
14.12.2020

Основите на Института са положени през септември 1925 год., когато на 400 da общинска земя край гр. Чирпан, с Указ на цар Борис ІІІ е открито земеделско опитно поле.Негов първи директор е Слав Антонов, завършил агрономство в Германия. Мястото е избра...

Прочети
10.12.2020

Професор Храбрин Башев от Института по аграрна икономика отново оглави класацията на българските икономисти за последните 10 години в най-голямата библиографична база данни посветена на икономиката - IDEAS, като запази позицията си в челната тройка з...

Прочети