14.06.2024

Научният център по животновъдство и земеделие (НЦЖЗ) – Смолян, част от Селскостопанска академия, ще проведе демонстрационни дейности по Проект № BG06RDNP001-1.004-0011 „Иновативни решения в животновъдството и земеделието в Родопите“, финансиран по Пр...

Прочети
10.06.2024

Демонстративно поле и утвърдени сортове показаха на Ден на фермера в ИРГР – Садово.Благодарение на използването на растителните генетични ресурси в института са разработени и сортове при почти всички житни култури като ечемик, тритикале, ръж, овес и ...

Прочети
07.06.2024

Линейна пушална машина Hauni LM 5 и Hauni СО анализатор С 24-2. Институт по тютюна и тютюневите изделия, едно от звената на Селскостопанска академия, получи 5-канална линейна пушална машина със СО анализатор по обявена обществена поръчка по Администр...

Прочети
07.06.2024

Наука, бизнес и земеделски производители си дават среща на полето по време на традиционния Ден на пшеницата в Кубрат.Наука, бизнес и земеделски производители си дават среща на полето в петък, 7 юни, по време на традиционния Ден на пшеницата в Кубрат...

Прочети
06.06.2024

На 5 юни Добруджански земеделски институт (ДЗИ) на Селскостопанска академия отвори отново вратите си за фермери, бизнес-партньори и учени от цялата страна. Всички бяха обединени от идеята за подкрепа на производството и пазарната реализация на семена...

Прочети
06.06.2024

Заради честите валежи се създават отлични условия за развитие на гъбни болести в лозовите насаждения, затова стопаните трябва да спазват схемите за растителна защита, коментира за Агри.БГ специалистът по селекция, интродукция и сортоизучаване при лоз...

Прочети
05.06.2024

На 11 юни 2024 г. Институт по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик” – Русе ще проведе трета демонстрация по проект № BG06RDNP001-1.004-0003 „ТРАНСФЕР НА ЗНАНИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ УМЕНИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО И УСТ...

Прочети
05.06.2024

Младата жена от Франция участва в експеримент, който стана част от доклада ѝ .Студентката Саломе Фоко от Националното ветеринарно АгроБио училище „Онрис“ във Франция приключи своя четиримесечен стаж в Земеделски институт – Стара Загора, който е част ...

Прочети