06.11.2023

На 3 ноември 2023 година в Селскостопанска академия се проведе среща между ръководството на ССА и правителствена делегация на Китайската народна република.От китайска страна в срещата участваха г-н Ци Джала, член на Президиума на НК на КНПКС и замест...

Прочети
03.11.2023

На 19.10.2023 г., в ИПЖЗ, Троян, към Селскостопанска академия, се проведе успешно публичната защита на дисертация на тема „Биопродуктивна и качествена характеристика на пасищен райграс (Lolium perenne L.) в технологичен аспект“, разработен от доктора...

Прочети
01.11.2023

Днес България отдава почит на народните будители - книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение, съхранили през вековете духовните ценности на нацията и нейния морал.За първи път Денят на народните будители се чества през 1909 г....

Прочети
01.11.2023

В Деня на будителите да се върнем години назад с някои от изданията във фонда на Централна селскостопанска библиотека, когато земеделската наука и образование проправят своя път по земите на България и все по-ясно и отчетливо става ползата от тях.184...

Прочети
31.10.2023

В периода 25 – 26 октомври 2023 г. в гр. София се проведе 37-ми Конгрес на Европейската организация на тютюнопроизводителите и преработвателите на тютюна (UNITAB). Събитието бе в чест на 70- годишния юбилей на авторитетната организация.На Конгреса уч...

Прочети
30.10.2023

Инициативата и амбицията на ръководството на Института е да се осигури актуална и полезна информация за тенденциите на развитие в лозаро-винарския сектор, а разпространението на изданието е безплатно. Обръща се внимание на възможностите за финансиран...

Прочети
30.10.2023

На 19.10.2023 година учените от ИРЕМК, Казанлък, който е част от Селскостопанска академия се срещнаха с учени от Института по Ботаника към Пекинската Ботаническа градина и Китайската Академия на Науките.Гостите бяха посрещнати от доц. д-р Ганка Баева...

Прочети