02.04.2021

На 1 април председателят на Селскостопанска академия (ССА) проф. д-р инж. Мартин Банов, ректорът на Лесотехнически Университет – София чл.-кор. проф. д.н. Иван Илиев и акад. Цветан Цветков – председател на Отделението „Аграрни и лесовъдни науки“ към ...

Прочети
30.03.2021

Във връзка с приключилия конкурс по НП „Млади учени и постдокторанти” 37 млади учени са одобрени за участие в третия етап на програмата, както следва:Институт по консервиране и качество на храните – Пловдив1. Иван Йорданов Бакалов2. Живка Тодорова Го...

Прочети
22.03.2021

Развитието на аграрната наука в Добруджа неизменно се свързва с неговото създаване през 1951 г. и израстването му като национален научно-изследователски център. Той е продължител на дейността на Земеделския изпитателен институт в гр. Добрич, основан ...

Прочети
22.03.2021

Днес, 22.03.2021 г., се проведе среща уебинар на тема „Арендните договори - правни въпроси и възможни решения”, организиран от катедра „Аграрна икономика” на Икономически университет - Варна. В срещата взеха участие трите партньора по проекта ПОЗЕСИН...

Прочети
11.03.2021

Екип учени от Селскостопанска академия и Българската академия на науките представи пред Съвместния Изследователски Център (JRC) на Европейската комисия резултати от пилотно изследване за разграничаване на биологично отглеждани култури чрез сателитни...

Прочети
08.03.2021

IN MEMORIAMНа 6.03.2021 г., след боледуване от COVID-19, на 81-годишна възраст почина проф. дсн ПЕНКА ХРИСТОВА АБРАШЕВА – един достоен човек и бележит учен, със значим принос за развитието на лозарската наука в България. Проф. дсн Пенка Абрашева е ро...

Прочети
04.03.2021

Пиво с различни добавки, разработени по проект, финансиран от ССА в периода 2018-2020 г. представя изследване на авторски колектив проф. д-р инж. Габриела Маринова, доц. д-р Силвия Милева, гл. ас. д-р Ива Томова, ст. експерт Йолина Дачева, ст. експер...

Прочети
02.03.2021

През 2020 г. Постоянната комисия за иновации и технологии (ПКИТ) към Селскостопанска академия (ССА) прие за иновативни следните научни разработки:„Пиво с намалено съдържание на глутен” с авторски колектив проф. д-р инж. Габриела Маринова, доц. д-р Си...

Прочети