01.10.2020

Форум на тема „Секторен социален диалог, колективно трудово договаряне и добри практики в сектор Земеделие“ организира на 29 септември Конфедерацията на независимите синдикати в България, съвместно с Федерацията на независимите синдикати от земеделие...

Прочети
29.09.2020

На 26.09.2020 г. Научен център по земеделие – Средец взе участие в Изложение и дегустация на местни продукти в гр.Средец, организирано от СНЦ „ МИГ СРЕДЕЦ“. Представени бяха два продукта: Дядо „НЦЗ – Средец” и Филе „НЦЗ – Средец”, произведени от месо...

Прочети
28.09.2020

На 30.09.2020 г. от 11 до 15 ч. в Института по земеделие и семезнание „Образцов чифлик“ - гр. Русе, който е структурата на Селскостопанска академия, ще се проведе семинар с демонстрация на тема:„Намаляване употребата на пестициди при отглеждане на ло...

Прочети
25.09.2020

За 13-та поредна година Община Кюстендил и Института по земеделие – Кюстендил организират “Празник на плодородието”. Той ще се проведе 03 - 04 октомври 2020 г. на площад “Велбъжд”. Празникът е наследство от Първия национален овощарски конкурс от 1896...

Прочети
18.09.2020

Със съдействието на Министерството на земеделието, храните и горите и Централно управление на ССА на Институт по тютюна и тютюневите изделия бе закупен автоанализатор AutoAnalyzer 3 HR от фирмата SEAL Analytical Limited. SEAL Analytical Limited е све...

Прочети
14.09.2020

Формулирани дейности по оползотворяване на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води по проект АГРОРИНГ на Института по аграрна икономикаС Договор Номер КП-06-Н36/11от 13.12.2019 г., финансиране от Фонд „Научни изследвания“ на МОН и срок...

Прочети
10.09.2020

В духа на традицията и международното сътрудничество на 27-28 октомври т.г. Институтът по аграрна икономика към Селскостопанска академия организира Седма международна конференция ’2020 „Земеделие и снабдяване с хранителни продукти: пазари и политики“...

Прочети