21.10.2011

Колективите на посетените институти изразиха очакванията си реформирането на Академията да позволи положителното развитие на научно-приложната и стопанската дейност. Предложените промени, публикувани и на сайта на ССА, предвиждат: създаване на усло...

Прочети
18.10.2011

  Кратка презентация за дейността ССА представиха доц. д-р Георги Костов - Председател и доц. д-р Маргарита Николова - Гл.научен секретар. Доц. д-р Георги Костов запозна научните работници от РАСГН с актуалните приоритети на ССА, свързани с бъдещи...

Прочети
09.10.2011

  ССА и НССЗ ще осъществяват съвместни действия за трансфер и приложение на научните и практическите достижения в областта на земеделието, както и за организирането и провеждането на съвместни мероприятия, като семинари, консултантски дни, открити...

Прочети
04.10.2011

  След трите презентации земеделските производители имаха възможност да проведат индивидуални консултации с тримата научни работници от ССА и с експертите от областния офис на НССЗ в гр.Стара Загора. {backbutton}

Прочети
31.08.2011

Селскостопанска академия (ААН) е академична структура, която извършва научни изследвания, експертизи и анализи за аграрния сектор, а наред с това и образователна дейност. В ССА (ААН) образованието си продължават както специализанти, магистри и докт...

Прочети