01.12.2022

Целите на Компонент 1 „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни системи“ на ННП-ХРАНИ са изследване ефекта на климатичните промени върху приоритетни за България селскостопански екосистеми.На 28 и 29 ноември 2022г. в град Хисаря се проведе ...

Прочети
28.11.2022

В периода 17-18 ноември 2022 г. Селскостопанска академия бе домакин на партньорска среща по проект BIOEASTsUP. Проектът стартира в края на 2019 година и се изпълнява от международен консорциум с 21 партньора, сред които и Селскостопанска академия. С...

Прочети
28.11.2022

Работната програма на Хоризонт Европа Клъстер 6 „Храни, биоикономика, природни ресурси, селско стопанство и околна среда” за 2023-2024г. се очаква да бъде публикувана през следващите няколко дни. Първите крайни срокове за подаване на проектни предлож...

Прочети
25.11.2022

По покана на д-р Ян Неделник – Председател на Чешката академия на науките и Директор на Институт по фуражите, Трупско, Чехия, учени от ИПЖЗ-Троян: доц. д-р Деян Георгиев и доц. д-р Татяна Божанска, участваха в международна научна конференция на тема ...

Прочети
25.11.2022

На 22 ноември 2022 г. в ССА се проведе среща между г-н Сирил Швайцер, съветник по селскостопански въпроси за Румъния, България и Унгария към посолството на Франция в Румъния, г-жа Петя Димитрова, икономически аташе към Регионалната икономическа служб...

Прочети
24.11.2022

Създаването на хранилището е израз на желанието информацията от тези ценни книги да се използва в научноизследователската и преподавателската дейност от работещите в съответната област на познаниетоСъс събитие в София в сградата на Централна селскост...

Прочети
24.11.2022

Поздравителен адрес от Председателя на Селскостопанска академия проф. дн инж. Мартин БановУважаеми гости,За мен е удоволствие да ви приветствам по случай празника на Централна селскостопанска библиотека. “Без просвета не може да има добро земеделие“ ...

Прочети
22.11.2022

Доц. д-р Галина Михова от ДЗИ – Генерал Тошево, Селскостопанска академия е част от екипа на Работен пакет 1.1. „Селскостопански екосистеми, адаптирани към климатичните промени“ от Компонент 1. „Климатични промени, екосистемни услуги и хранителни сист...

Прочети