img

Седмица без пестициди с участието на проф. д-р Виолета Божанова в Швеция

02.06.2023

Заместник-председателят на Селскостопанска академия проф. д-р Виолета Божанова участва в събитието „Седмица без пестициди“ в Упсала, Швеция 

През изминалата седмица Европейският изследователски алианс „Към земеделие без химически пестициди“  се събра в Упсала, Швеция за своята Генерална асамблея и за Конференцията за бъдещето на защитата на земеделските култури, организирана от Шведския университет за аграрни науки (SLU) в контекста на шведското председателство на Съвета на Европейския съюз. 

Европейският изследователски алианс беше формализиран през февруари 2020 г., като  обединява 35 европейски изследователски организации. Целта на Алианса е преосмислянето на начина, по който се правят изследвания и разработването на нова обща  изследователска стратегия,  подпомагаща преминаването към устойчива европейска хранителна система без химически пестициди. Селскостопанска академия е участник в  алианса, а проф.  Божанова е член на борда за управлението му.  

Миналата година Европейската научна конференция за земеделие без пестициди, организирана от INRAE в Дижон, с подкрепата на Алианса и френската Програма за приоритетни изследвания „Отглеждане и защита на културите по различен начин“ (PPR-CPA), събра 150 изследователи и професионалисти в селското стопанство от цяла Европа, за да споделят решения за постепенно премахване на химическите пестициди. Тазгодишната научно-политическата конференция за бъдещето на растителната защита в селското стопанство,  проведена на  24 май 2023 г. в Университета по аграрни изследвания в Упсала е  продължение на дилагога между учени и  политици. Фокусът беше върху последните постижения, бъдещи решения и пътища напред. 

В рамките на конференцията бяха представени резултатите от прогнозното проучване „Европейско земеделие без пестициди през 2050 г.“, проведено от INRAE, съвместно с Алианса. Голям брой  експерти, учени и заинтересовани страни работиха заедно в продължение на 2 години и проучваха дали ефективната защита на културите в земеделие без пестициди е осъществима в Европа до 2050 г. и как да се премине към този тип земеделие. При какви условия би била възможна такава трансформация? Бяха представени три възможни сценария. Определено е количественото въздействие на всеки един от тях върху селскостопанското производство, използването на земята, емисиите на парникови газове и търговията въз основа на резултатите от симулации на модел на равновесие на биомасата в европейски и световен мащаб. 

Презентациите и дискусиите по време на конференцията са принос към  текущите, горещо обсъждани политически решения, във връзка със защитата на културите и използването на пестициди в Европейския съюз и неговите държави-членки.

 В рамките на събитието „Седмица без пестициди“ в Упсала се проведе и среща на Управителния комитет на COST Action T0P-AGRI-Network, в който от страна на България  участва проф. Божанова. Проектът „Към земеделие без пестициди: Европейска мрежа за устойчивост (T0P-AGRI-Network)“ е финансиран от Програмата за европейско сътрудничество в науката и технологиите (COST) и е координиран от INRAE – Франция. Целта на проекта е да се разработи нова изследователска концепция, която не е фокусирана върху прогресивното намаляване на пестицидите, а върху препроектирането на досегашната концепция за защита на земеделските култури. Промяната на посоката налага да се изследват  нови възможности, базирани в много случаи на авангардни фундаментални и мултидисциплинарни, изследвания, трансформаторско мислене и иновации.