img

За предизвикателството на Зелената сделка, конкуренцията и изкуствено произведените храни

01.03.2021

Интервю на доц. д-р Божидар Иванов, директор на Института по аграрна икономика за в.”Български фермер” 

Във връзка с работата на Института по аграрна икономика по проект “Предизвикателствата пред българското земеделие и селските райони за прилагането на Новата ОСП” доц. д-р Божидар Иванов очертава три основни предизвикателства пред земеделието ни в близките 10-20 години. На първо място - Зелената сделка поради завишените й екологични изисквания за страната. На второ място - все повече засилващият се натиск върху фермерството по отношение на неговата конкурентоспособност. Като трето предизвикателство ученият определя произведената в лаборатории и заводи храна, която ще се превръща в конкурент на естествено произведените храни от земята.


Повече от анализа ще прочетете в интервюто от уебсайта на в. „Български фермер”: https://www.bgfermer.bg/Article/9493200