img

Видеолекция: Шестте основни хидропонни технологии и как да ги прилагате

21.06.2021

Предимствата и недостатъците при безпочвеното отглеждане на култури обяснява Боян гл.ас.д-р Боян Арнаудов от Институт по зеленчукови култури (ИЗК)„Марица“Пловдив на Селскостопанска академия, във видеолекция за сайта AGRI BG.

Експертът разказва за еволюцията на хидропониката и подробно обяснява днешното й приложение в земеделието по време на онлайн семинар на тема „Хидропонни технологии в оранжерийното зеленчукопроизводство“, организиран от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

В уебсайта на AGRI BG: https://agri.bg/novini/videolektsiya-shestte-osnovni-khidroponni-tekhnologii-i-kak-da-gi-prilagate ще намерите видеото, което ще ви запозне с шестте основни вида хидропонни системи: Wick system, водна култура, заливане и източване, капкова система, техника на тънкия течащ слой и аеропоника.