img

Велика на ИЗС „Образцов чифлик“- най-раннозреещият и едроплоден десертен сорт грозде в света

24.01.2022

Сортът Велика е създаден чрез инбридинг. Като изходен материал е използван хибрид, получен чрез кръстосване на сортовете Болгар и Алфонс Лавале през 1987 г.информира сайтът AGRI BG

Публикацията припомня и, че като изходен материал за него е използван хибрид, получен чрез кръстосване на сортовете Болгар и Алфонс Лавале през 1987 г. в опитното лозе на Института по земеделие и семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик“ край Русе (тел. 082/820 802), който е в структурата на Селскостопанска академия. 

По срок на узряване на гроздето (24 август) се отнася към ранозреещите сортове грозде. Вегетационният период е 132 дни.

Повече информация за качествата на този уникален български сорт грозде вижте в уебсайта на AGRI BG

https://agri.bg/agrosaveti/lozarstvo/velika-nay-rannozreeshtiyat-i-edroploden-deserten-sort-grozde-v-sveta-2