img

В Световния ден на почвата Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" очерта предизвикателствата

05.12.2022

Откриха Международна конференция под наслов "Екология и агротехнологии - фундаментална наука и практическа реализация" – провежда се днес и утре в София

„Значителни заплахи продължават да засягат земеделието и околната среда, като много от тях са свързани с почвата - ерозия, загуба на въглерод и биоразнообразие, уплътняване и запечатване на почвата, замърсяване, засоляване и отрицателно въздействие върху околната среда, продоволствената сигурност и качество на храните. Неслучайно опазването на почвите е една от петте мисии на програмата "Хоризонт Европа" - това каза проф. дн Ирена Атанасова, директор на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" на Селкостопанска академия пред аудиторията в залата при откриването. Конференцията включва учени и специалисти от различни професионални среди и институции, представляващи целия спектър от експерти, които работят в областта на почвознанието, екологията и агротехнологиите. „Надяваме се, че участниците в събитието ще покажат как се справяме с предизвикателствата пред нашето общество и ще използват този форум като стимул за разработване на иновативни решения за успешно управление на дейностите в земеделието и околната среда", допълни проф. Атанасова.

„В летоброенето на времето, за мен е чест и професионално предизвикателство да познавам отблизо и бъда част от научните предизвикателства на емблематичното за днешния Световен ден за опазване на почвите научно звено на Селскостопанска академия - Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров“. Днес, когато 60-хилядната световна почвоведска общност отбелязва за поредна година Световния ден на почвата, инициативата в България преминава под мотото „Да спрем ерозията на почвата, да спасим нашето бъдеще. В този контекст научно-приложните търсения и постижения на екипа в Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” са основополагащи като характер и мисия за нашата страна.“ – председателят на Селскостопанска академия проф. д-р инж. Мартин Банов поздрави колегите си и допълни, че хоризонтът е в изграждането на устойчива връзка образование – наука – бизнес, като основа за развитие на икономика, базирана на знанието. По думите му в свят, където културните граници и идентичности се размиват и обезличават, учените и експертите от системата на Селскостопанска академия, в партньорство с колегите от висшето аграрно образование и родните земеделски производители, подкрепени от държавна политика за национални приоритети в икономика на знанието и хранителен суверенитет, ще продължат мисията на аграрната наука на България. „Нашият хоризонт е в изграждането на устойчива връзка образование – наука – бизнес, като основа за развитие на икономика, базирана на знанието. Само така ще изградим желания облик на българското селско стопанство. За да имаме обаче наистина добър резултат, трябва да обединим усилията и знанията на учени, практици, еколози, земеделци, горски и всички други, които имат знания и опит за решаване на предизвикателствата пред опазването на природните ресурси.“, каза още проф. Банов.

Служебният министър на земеделието Явор Гечев изпрати поздравителен адрес, с който казва, че грижата за земята, за плодородието и опазването на почвения ресурс са в основата на работата на всички от ИПАЗР „Никола Пушкаров“, където постиженията са на висота и се вписват в съвременната рамка на европейското научно пространство. 

Председателят на Българския фермерски съюз Георги Стоянов също присъства на научната конференция с международно участие “Екология и агротехнологии - фундаментална наука и практическа реализация” по повод Световния ден на почвата - 5 декември. Сред гостите на форума са Техни Превъзходителства посланиците на Конфедерация Швейцария Раймунд Фурер, на Кралство Мароко Закия Ел Мидауи и на Монголия Лхагвасурен Саянаа, представители на институции, браншови организации и други. Конференцията е организирана от Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията "Никола Пушкаров" по повод неговия професионален празник и Световния ден на почвата на 5 декември. Съорганизатори са от Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България.