img

В Института по фуражните култури в Плевен правят наука напук на времето

05.11.2021

Бъдещето е на сухоустойчивите сортове растения

Институтът по фуражните култури – Плевен (ИФК) е сред основоположниците на науката в сектора на селското стопанство, които от години произвеждат качествени семена и сортове фуражни култури в помощ на големи и малки земеделски производители. Като всички научни звена обаче, и екипът на ИФК с трудност се справя с правенето на наука в условията на криза. „Но пък който си обича призванието, не се отказва“, споделя директорът на ИФК проф. Ивелина Николова. В института се работи основно по две направления. Едното е свързано със селекция и семепроизводство на фуражните култури, а второто – с технологията на отглеждане на фуражните култури.

В Института по фуражните култури в Плевен правят наука напук на времето

Институтът по фуражните култури – Плевен (ИФК) е сред основоположниците на науката в сектора на селското стопанство, които от години произвеждат качествени семена и сортове фуражни култури в помощ на големи и малки земеделски производители. Като всички научни звена обаче, и екипът на ИФК с трудност се справя с правенето на наука в условията на криза. „Но пък който си обича призванието, не се отказва“, споделя директорът на ИФК проф. Ивелина Николова. В института се работи основно по две направления. Едното е свързано със селекция и семепроизводство на фуражните култури, а второто – с технологията на отглеждане на фуражните култури.

„ В отделът, който се занимава с технологията на отглеждането, много актуални са проучванията, свързани изцяло с устойчивото земеделие. Голяма част от нашите проучвания вече са насочени към биологичното производство, защото предвид ситуацията в световен мащаб и изискването за ограничаване на азотните торове от 2022 г., ние трябва да сме абсолютно подготвени, за да можем да отговорим на въпросите в практиката“, казва директорът на ИФК.

За съжаление, в ИФК трудностите не спират. Учените трябва да разчитат да обработят и приберат посевите си на външна техника, тъй като не разполагат със собствена, а за да си осигурят средства за част от заплатите през годината, както и за текущите разходи трябва да сеят масови посеви, които да продават.


Културите на бъдещето

„Заради цялостната икономическа и политическа обстановка в страната, средните и малки производители, които са крайно неоправдани, основно подхождат към тези култури, за които има субсидии.“, казва проф. Николова.  Соргото, например, вече почти изчезва от набора фуражни култури, които са абсолютно необходими при отглеждане на животни, сочат наблюденията.

„Перспективни култури в бъдеще на първо място ще бъдат тези, които са сухоустойчиви. Те трябва да позволяват да се използва максимално продуктивният потенциал на самата култура, да е пригодна към нашите агроклиматични условия.“, казва проф. Николова.

Според директорът на ИФК обаче заради почвено-климатичните условия в страната, които предоставят идеални условия за развитие на много култури, трябва да се обърне внимание на устойчивото земеделско производство. Основният фактор за разработването на нови сортове е науката, затова и в ИФК работят по създаването на различни сортове сорго, метли, които са подходящи за съвременните климатични условия.

На тестовото поле в института се отглеждат и различни сортове тертамис и тертани, пасищен райграс, които са абсолютно устойчиви, обяснява проф. Ивелина Николова. Работи се и с не толкова стандартни култури – секирчето, което също се оказва, че има много висок потенциал като вид фураж и едновременно то е слабо предпочитано от вредители. „Секирчето отговаря на изискването, че е сухоустойчиво, не иска много влага, умее да издържа на високите температури, подходящо е като част от фуражите и същевременно не е необходима голяма инвестиция в неговото отглеждане“, допълва проф. Николова. В ИФК са създадени и сортове люцерна, които са с висок потенциал за добив на фураж и семена, могат да отговарят на нуждите на потребителите и сегашните условия на развитие.

Родна или чужда селекция

Изборът между български и вносни семена не стои пред по-голяма част от стопаните, защото те предпочитат вносните, но при все по-засилващата се суша и трудности при отглеждането има и такива производители, които се обръщат към родната селекция както на масови посеви, така и на фуражни култури. „Сериозните купувачи винаги се обръщат към нас, защото семената, които ние произвеждаме, са сертифицирани. Гарантираме за висока кълняемост, гарантираме за потенциалния добив фураж или семена, които те ще получат. Сключваме лицензионни договори с тях и самите те ни търсят, за да можем да им осигурим и семена, и технологична помощ“, казва проф. Николова. В момента семената на ИФК, които са с високо качество или т.нар. базови семена, се продават по 14,40 лв. килограма, докато на пазара има семена, които не са сертифицирани и носят етикет с цена, двойно по-ниска от тази. Затова и често малките стопани се отказват от купуването на качествени семена от ИФК, но след като се „опарят“ няколко години с лош добив и ниско качество, се връщат в института. Обикновено за посев от 1 декар са необходимо 2-2,5 кг семена.

„Ние трябва да ценим българското, защото тези семена са създадени в България те са за нашите условия, и са най-добрите. За съжаление политиката на страната е такава, че допусна внос на много семена, а българското се подцени“, коментира директорът на ИФК и казва: „В България семената се разработват по стандартни селекционни методи не се стига до генни мутации, а се създават истински продуктивни, с висок потенциал култури“.

Линк към цялата публикация сайта AGROZONA.BG:

https://agrozona.bg/badeshteto-e-na-suhoustoychivite-sortove-rasteniya/