img

Учени по проект ПОЗЕСИН на Уебинар „Арендните договори – правни въпроси и възможни решения”

22.03.2021

Днес, 22.03.2021 г., се проведе среща уебинар на тема Арендните договори - правни въпроси и възможни решения”, организиран от катедра „Аграрна икономика” на Икономически университет - Варна. В срещата взеха участие трите партньора по проекта ПОЗЕСИН – учени от Института по аграрна икономика към Селскостопанска академия, колегите им от Икономически университет – Варна и тези от Аграрния университет – Пловдив. По време на срещата изследователите от проекта се запознаха с редица актуални проблеми, свързани с арендните отношения

Акцентите на уебинара бяха част изследователските въпроси пред екипа: възможни начини (договори) за предоставяне ползването на земеделска земя, машини, сгради, животни; специалната регламентация на договора за аренда в Закона за арендата в земеделието; обект на договора за аренда; конверсия на договора за аренда; арендно плащане според чл.8 - как се формира, идентично ли е като понятие и съдържание с рентата, кога се изплаща.

Обсъждането им представлява ценна теренна работа, която е предпоставка за анализ на актуални въпроси във връзка с усъвършенстване на поземлените отношения в българското земеделие, коментира проф. Пламена Йовчевска пред присъствалите онлайн участници в уебинара.

Изпълнител на Проект ПОЗЕСИН / Поземлени отношения и европейска политика: синергия и перспективи за българското земеделие“, 2019-2022 г. / договор на ФНИ Номер КП- 06-Н35/2 от 18.12.2019г./ е Институтът по аграрна икономика с участници проф.д-р Пламена Йовчевска, ръководител и членове на колектива: проф. д-р Нина Котева, гл.ас.д-р Ангел Саров, гл.ас.д-р Даниела Цвяткова и ас.Михаела Михайлова. Партньори по проекта са Аграрен университет – Пловдив и Икономически университет – Варна.

Ръководителят на проекта благодари на присъстващите колеги, както и на онези, които дистанционно подкрепят работната среща. Професор д-р Йовчевска акцентира на целта и посланието на проекта: „Да предадем нашата обич към младото поколение учени, призвани да поемат щафетата и да продължат работата в областта на поземлените отношения, които са в основата на селскостопанската дейност“. Периодът от три години, в който ще се осъществи проекта, е достатъчен, дълъг, за да се направят качествени изследвания, които да послужат за научнообосновани предложения. 

Резултатите ще послужат както на учените, които работят в граничните области на поземлените отношения, така и на специализираната администрация, която все повече се нуждае от научна експертиза. В теренна работа участват партньорите им от Аграрния университет в Пловдив, а колегите от Икономическия университет във Варна се включват дистанционно.