img

Учени от Университета Ондокуз Маййс, Турция проведоха обучение в Земеделски институт - Стара Загора

31.05.2023

В Земеделски Институт- Стара Загора от 22.05-27.05.2023г. се проведе обучение на проф. Хасан Юндер и проф. Югюн Сен от Университета Ондокуз Маййс град Самсун, Турция с ментор проф. д-р Стайка Лалева в областта на Развъждане на с.с. животни и геномната селекция в животновъдството. Проведена беше среща с ръководството и  колектива на института. Проф. Хасан Юндер и проф. Югюн Сен запознаха присъстващите с Университета Ондокуз Майис, град Самсун и представиха научните си интереси в областта на биометрията и говедовъдството.