img

Учени от ССА на дискусия: "Земеделие и климатични промени в Съединените щати", проведена в Министерство на земеделието и храните

19.09.2023

„Модерното земеделието се нуждае от съвременни технологии и тяхното навременно прилагане с помощта на науката. Бързото развитие на климатичните промени налага бързо адаптиране към тях.“ Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев по време на дискусия на тема „Земеделие и климатични промени в Съединените щати. Споделяне на добри практики и опит от Американския департамент по земеделие (USDA)“, проведена в Министерство на земеделието и храните.

В дискусията от страна на Селскостопанска академия участваха: проф. д-р Виолета Божанова - заместник-председател на Академията, проф. дн Ирена Димитрова Атанасова  - директор на Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Н. Пушкаров“, проф. д-р инж. Венера Цолова - директор на дирекция "Наука, образование, иновации и международна дейност". Присъстваха и представители на Националната служба за съвети в земеделието, експерти от дирекции „Растениевъдство“ и „Политики по агрохранителната верига“. Един от водещите експерти на Департамента по земеделие на САЩ, който работи за Агенцията за опазване на природните ресурси към USDA, Тибор Хорват, направи презентация на американския модел за климатично ориентирано земеделие и подкрепа на прилагането му от фермерите. Той подчерта, че основите на този модел са доброволност на участие, индивидуален подход към всеки производител и ферма и финансиране на внедряването на иновационни технологии, които да доведат едновременно до по-ниски вредни емисии и същевременно до по-висока производителност и доход на фермерите, без компромис с продоволствената сигурност. С участниците в дискусията бяха споделени практиките и опитът от прилагането на най-новите технологии и иновации за така нареченото климатично интелигентно земеделие (climate smart agriculture), заедно с успешни практики за устойчиво фермерство, от почвено здраве и ефективни почвени обработки до управление на пестицидите и природните ресурси.

Повече информация по темата: https://www.mzh.government.bg/bg/press-center/novini/zamestnik-ministr-jocev-modernoto-zemedelie-se-nuz/