img

Учени от ИЖН - Костинброд представиха колбаси от месо на кокошки носачки на едногодишна възраст

02.06.2023

На 27.05. 2023 г.  проф. д-р инж. Теодора Попова, и доц. д-р Евгени Петков взеха участие в „Празник на пуската“, който се проведе в с. Ябълково, обл. Хасково. На празника, от името на Институт по животновъдни науки- Костинброд, двамата учени представиха колбаси от месо на кокошки  носачки на едногодишна възраст. Колбасите тип „Пуска“ от бяло месо (гърди) и тип „Барсак“ от червено месо (бутче) са произведени в рамките на проект Ж173 „Приложение на линиите от националния генофонд при създаване на комбинации общоползвателни птици предназначени за месо и яйца“ към задача с цел изследване на начини за оползотворяване на месото на кокошките носачки след тяхното износване. Колбасите са приготвени със специалната помощ на адв. Божидар Колев, неколкократен победител в конкурси за оценяване на традиционния колбас „Пуска“.