img

Учени от ИАИ на първа работна среща по проект „Механизми и форми на аграрното управление в България“

23.03.2022

На 15 и 16 март се състоя първа работна среща на екипа, работещ по проект „Механизми и форми на аграрното управление в България“, финансиран от Фонд научни изследвания, на Института по аграрна икономика (ИАИ) към Селскостопанска академия. От научното звено на Академията присъстваха ръководителят на проекта проф. Храбрин Башев и лидерът на работен пакет по него доц. Божидар Иванов. Работната им среща се проведе в делово партньорство с останалите ръководители на работни пакети: доц. Димитър Терзиев (УНСС), проф. Иван Боевски (НБУ) и доц. Минко Георгиев (АУ). С видео участие се включиха проф. Майкъл Сякута (Университет на Мисури) от САЩ и Снежана Благоева (докторант в ИАИ) от Брюксел.

Участниците обсъдиха общи и организационни въпроси, методология на изследването и план за изпълнение на първия етап на проекта. Те единодушно подчертаха амбицията за реализацията му и нуждата от него, както в чисто академична, така и в научно-приложна посока.

Проф. Храбрин Башев акцентира върху значимостта на намерението да се адаптира Новата институционална икономика в разработката, с цел разкриването на реалните механизми и форми, които управляват нашето земеделие в съвременния етап на развитие. В активна и по определени теми разгорещена дискусия, бяха обсъдени основни икономически категории, като аграрно управление (agrarian governance), институции, транзакции, механизми и форми на управление и подходите за тяхното адекватно анализиране и оценяване. Приведени бяха примери и цитати на класици в световната икономическа наука и нобелови лауреати, включително и с видео илюстрации.