img

Съвети от Института по земеделие – Карнобат за есенната сеитба и растителнозащитните практики

08.10.2020

На 6 октомври в областния информационен център в Ямбол се проведе семинар за фермери, организиран от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Института по земеделие в Карнобат, който е в структурата на Селскостопанска академия). Темата му „Eсенна сеитба и растителнозащитните практики при зърнено житни култури в условията на климатични промени“ имаше за цел да представи подробна информация за подготовката на почвата за есенна сеитба с начини и видове обработки. Тя бе съчетана със съвети към земеделските производители как да изберат качествен посевен материал и точния период за извършване на сеитбата при променящи се климатични условия. 

Лектор в този контекст бе доц. д-р Дина Атанасова от Института по земеделие в Карнобат. Ученият акцентира върху ситуацията през последните две години, агрометеорологичните условия, характеризиращи се със значително намалени валежи и трайно продължително засушаване в района на Югоизточна България. В изложението си доц. Атанасова обърна внимание върху състоянието на почвата и обработката й след различни предшественици. Ценни бяха и съветите за избора на качествен посевен материал, подходящият срок и дълбочина на сеитба в условията на климатични промени. Важен акцент постави и върху качеството на посевния материал и неговото голямо значение. „За сеитба трябва да се използват качествени автентични с висока кълняемост и чистота семена. Всяко подценаване на този въпрос води към незадоволителни резултати. След сеитбата е необходимо да се извършват редовни обследвания, с цел опазване на новозасетите посеви от основните болести, неприятели и плевели “, припомни лекторът от Института по земеделие в Карнобат.

В рамките на семинара лекция за подпомагането по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г. на земеделските стопани, отглеждащи зърнени култури, изнесе експерт от НССЗ.