img

Световен Ден на Почвата – празник на Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров”

06.12.2019

На 5.12.2019 г. за шести пореден път Института по почвознание, агротехнологии и защита на растенията „Никола Пушкаров” (ИПАЗР) отбеляза своя празник, който е и Световен ден на почвата, приет за такъв след резолюция на 68-та сесия на Общото събрание на ООН през 2013 година. Тази година темата на Световния Ден на почвата беше „ДА СПРЕМ ЕРОЗИЯТА НА ПОЧВАТА, ДА СПАСИМ НАШЕТО БЪДЕЩЕ”. Тържественото събитие се проведе в Националния музей „Земята и хората”, където освен ръководството, колеги, бивши директори и служители на института, присъстваха представители на ЦУ на ССА, АУ-Пловдив, представители на българското почвоведско дружество, директори на институти от системата на ССА, журналисти от електронни и печатни медии. Директорът на националния музей Чавдар Начев откри събитието и даде думата на Директора на института проф. Ирена Атанасова, която отбеляза накратко постиженията на ИПАЗР и неговият принос за развитието на науката по почвите в България. Тя изнесе пленарен доклад на тема: „Знание, иновации и дигитализация на земеделието – основа на бъдещата обща селскостопанска политика”.  Отбелязано беше участието на ССА и ИПАЗР в разработването на 8 програмни документи и закони от национално и европейско значение. Проф. Методи Теохаров, Председател на българското почвоведско дружество, представи доклад, озаглавен: „Почвените и поземлени ресурси – решения, организация и управление”. Проф. Светла Русева акцентира най-важните моменти и представи решения по темата на Световния ден на почвата: „Да спрем ерозията на почвата, да спасим нашето бъдеще”. В тържествената част на събитието Директорът на института проф. Атанасова връчи грамоти от ИПАЗР и от името на Председателят на ССА проф. д-р инж. Мартин Банов -  плакети на ССА на бившите директори на института проф. Тотка Трифонова, проф. Светла Русева и проф. дсн Никола Вичев. Открита беше постерна сесия- изложба, която ще функционира от 5 до 14 декември 2019 г. в Националния музей „Земята и хората”. През тези дни ще бъдат прожектирани научно-популярни филми „Почвите в България”. „Ерозия на почвите”. „Подкрепи Световния ден на почвата и Международната година на почвите” и „Почвата говори с гласа на Едуард Нортън”.